• Prodaja gasilne opreme in vseh vrst gasilnikov različnih proizvajalcev,
 • Pregled o brezhibnem delovanju gasilnika po navodilih proizvajalca,
 • Preizkus gasilnika v skladu z veljavnimi standardi,
 • Servisno vzdrževanje, ki obsega ponovno polnjenje gasilnika po uporabi in zamenjavo izrabljenih in pokvarjenih delov gasilnika, ki so bili ugotovljeni pri pregledu,
 • Izdajo poročila o pregledu skladno z veljavnim pravilnikom in vzpostavitev ter vodenje evidence gasilnikov,
 • Strokovno svetovanje o vrsti in številu gasilnikov v skladu z predpisi,
 • Namestitev gasilnikov po predpisanem  veljavnem pravilniku o izbiri in namestitvi gasilnih aparatov (Ur. list št. 71/93 in 87/01),
 • Preizkus hidrantnega omrežja z izdelavo poročila,
 • Redni tehnični pregled hidrantov z izdelavo hidrantnih listov, poročil in vodenja evidenc,
 • Označevanje evakuacijskih poti,
 • Montaža in prodaja opozorilnih napisov,
 • Prikaz gašenja začetnih požarov z različnimi gasilnimi sredstvi in varnim pristopom gašenja.

Poleg omenjenega vam v podjetju GASCO skupaj s poslovnimi partnerji, ki oblikujemo POŽARNO VARNOSTNI INŽENIRING nudimo široko paleto storitev in izvajanja zakonsko predpisanih nalog, kot so:

 • Varstvo pred požarom,
 • Varnost in zdravje pri delu,
 • Izdelava varnostnih načrtov,
 • Koordinacija za varnost in zdravje na gradbiščih,
 • Izpit iz viličarja,
 • Usposabljanje za varno delo z motorno žago,
 • Strokovno svetovanje na področju mobinga - pooblaščenec,
 • Promocijo zdravja na delovnem mestu,
 • Izobraževanje, usposabljanje in svetovanje na področju gasilstva in požarne varnosti,
 • Požarno varovanje, varovanje ljudi in premoženja.