GASCO mobilni servis in prodaja gasilnikov Janko Zaman s.p. je mlado podjetje z dolgoletnimi izkušnjami na področju gasilstva in varstva pred požarom.

Zaradi mnogih pripetljajev in dogodkov iz delovnega področja in vsakdana, se je porodila ideja po uresničevanju načrtov, da pridobljeno znanje prenašamo med ljudi v upanju po zmanjšanju neljubih dogodkov, ki nas vsakodnevno presenetijo in posledično ogrožajo življenja in dobrino za katero je potrebno vložiti veliko truda.

Kolektiv podjetja Gasco s.p.

Naša primarna dejavnost je požarna varnost

Na podlagi strokovne usposobljenosti, smo od Uprave Republike Slovenije za zaščito in reševanje pridobili pooblastila in dovoljenja za servisiranje gasilnih aparatov in gasilne opreme, preizkušanja in meritve hidrantnega omrežja z izdajo potrebnih in pripadajočih poročil, ter prodajo gasilne opreme.

Gasco s.p.

Prav tako pa nudimo strokovno svetovanje na področju gasilstva, varstva pred požarom, usposabljanja ter prikazovanje gašenja v začetni fazi požara z različnimi gasilnimi mediji ter možnimi pristopi gašenja. Velika želja je z iskrenim namenom pripeljala do sodelovanja s poslovnimi partnerji, ki skupaj prispevajo k širši ponudbi iz področja varstva pri delu, varstva pred požarom, izobraževanja ter varovanja ljudi in premoženja tako, da skupaj s strokovnimi sodelavci izoblikujemo in izvajamo požarno varnostni inženiring.

GASCO zgodovina

Podjetje je bilo ustanovljeno 01.07.2010 in sicer za izvajanje mobilnega servisa in prodaje gasilnih aparatov. Kmalu po ustanovitvi smo se odločili za razširitev naše ponudbe in pričeli širše na področju požarne varnosti. Pridobili smo dovoljenje za izvajanje meritev in pregled hidrantnega omrežja pričeli sodelovati z strokovnjaki, ki imajo dolgoletne izkušnje s področja varstva pred požari, varnosti in zdravja pri delu, izobraževanja iz področja gasilstva in požarne varnosti, prodajo gasilne opreme ter varovanja ljudi in premoženja.

Gasco s.p.

V relativnem kratkem triletnem obdobju, smo k sodelovanju povabili in pričeli z izvajanjem naših storitev pri različnih poslovnih partnerjih, katerim storitve opravljamo zanesljivo še danes in seveda tudi naprej.