Na trgu smo z izvajanjem mobilnih servisov in prodajo gasilnih aparatov prisotni že več kot 8 let.

Sodelujemo s poslovnimi partnerji, ki so izkušeni in priznani strokovnjaki na področju požarne varnosti, gasilstva, varnosti in zdravja pri delu, ter varovanju ljudi in premoženja in z vsemi zastopniki, ki ponujajo različne tipe gasilnikov in gasilsko opremo na slovenskem trgu.

Iz leta v leto razširjamo našo ponudbo na področju širše požarne varnosti in se dodatno izobražujemo.

Delujemo v razgibanem kolektivu.

Trudimo se za čim boljšo požarno varnosti in smo vedno pripravljeni priskočiti na pomoč!